Η Eταιρεία Μας


Η DITA ATHENS REAL ESTATE OE έχει συσταθεί με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεσιτικών υπηρεσιών σε ιδιοκτήτες ακινήτων και αγοραστές, σεβόμενη ταυτόχρονα τους κανόνες και τις οδηγίες της διεθνούς πρακτικής και φιλοσοφίας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι βασικοί πυλώνες δραστηριότητας της εταιρείας περιλαμβάνουν την πώληση διαμερισμάτων, τη διαχείριση επενδυτικών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την πλατφόρμα AirBnb, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στο τμήμα των ανακαινίσεων .Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες εκτίμησης και συμβουλευτικής στην ακίνητη περιουσία.

Η εταιρία επιδιώκει να επεκταθεί τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά κτημάτων μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες της κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συναλλαγής, από την αρχή έως το τέλος.

Συνολικά, το μεσιτικό γραφείο δραστηριοποιείται ευρέως στον τομέα των ακινήτων, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και τηρώντας υψηλά πρότυπα διεθνούς πρακτικής και διαφήμισης